Hvað er molta ?

Kraftmolta :

Lífrænn áburður og jarðvegsbætandi efni.
Kraftmolta verður til þegar lífrænn úrgangur rotnar og breytist í það sem á íslensku hefur verið nefnt safnhaugamold. Þegar hún er fullstaðin eða rotnuð er hráefnið orðið óþekkjanlegt, dökkt að lit, laust í sér og með lítilsháttar sætulykt.
Kraftmolta er ólík gróðurmold að því leyti að hún inniheldur ekki ólífræn efni í neinu magni, (t.d. sand) eins og moldin gerir. Því er um að ræða ræktunarefni sem inniheldur mun meira af nægtarefnum en moldin og getur því kallast áburðargjafi eða jarðvegsbætir, en getur þó ekki komið alveg í stað áburðar.

Molta er næringarrík og eykur starfsemi allra lífvera í jarðveginum.
Í framleiðsluferlinu hjá okkur, hitnar efnið það mikið (yfir 70°), að varan telst hrein af óæskilegum síklum og gerlum. Illgresisfræ og þess háttar ósómi fyrirfinnst ekki í Moltunni.

Framleiðsluferlið
Hráefnið fáum við frá kjötvinnslum, sláturhúsum og smávegis frá fiskvinnslum auk lífræns úrgangs frá heimilum. Þetta fer í gegnum hakkavél og blandast í framhaldinu við stoðefni, sem er að langmestu leiti timburkurl úr úrgangstimbri sem fellur til á okkar svæði. Auk timburkurlsins blöndum við samanvið pappír úr grenndargámum á Akureyri, sem við tætum á staðnum. Þessi blanda fer síðan inní stórar jarðgerðartromlur og kemur út úr þeim 12 til 14 dögum síðar.. Efninu er síðan mokað í galta eða múga, verkunin heldur áfram úti og eftir 4 til 6 mánuði er moltan tilbúin til notkunar. Notkunarsvið Moltu má nýta á land sem síðan er unnið til túnræktar, kornræktar eða til ræktunar einærra fóðurjurta, enda sé borið á landið áður en jarðvinnsla fer fram þannig að moltan gangi niður í jarðveginn.

Einnig til dreifingar á gróðurlendi, til uppgræðslu eða skógræktar á lokuðum svæðum.
Takmarkanir samkvæmt reglugerð 674/2017: “Lífrænn áburður eða jarðvegsbætandi efni – Ef nýta á land til beitar eða fóðurframleiðslu má ekki bera á það moltu eða kjötmjöl síðar en 1. nóvember árið áður og skal landið þá friðað fyrir beit a.m.k. til 1. apríl